MERSİN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ
  Untitled Document
MERSİN ÖZÜRLÜ BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

        Kuruluşumuzda merkezin idari, teknik ve diğer tüm işlerini amacına ve mevzuata uygun olarak yürütmek, özürlülerin en iyi şekilde bakımlarını ve programlarını tespiti, tedavi ve rehabilitasyonları ile psiko-sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla toplam 11 personel görev yapmaktadır.
  1. Özel Hizmet Alımı yolu ile de genel temizlik için 15,
  2.  Çocukların bakım hizmetleri için 39,kalorifer yakım hizmeti için 2,
  3. Özel güvenlik için 5, Olmak üzere 61 personel özel hizmet alımı yolu ile kuruluşumuz çocuklarına 3 vardiya şeklinde 24 saat yatılı hizmet vermektedir.
  4. Kuruluşumuzda 1.katta  4 yatak odası,1 gözlem odası,1 hemşire odası, 1 çok amaçlı salon, 2 banyo, büro ve idari hizmet odaları bulunmaktadır.1. kat 35 özürlü kapasitelidir.
  5. Yatılı 80 çocuk kapasiteli olan kuruluşumuzda, halen 69 yatılı zihinsel engelli ve spastik çocuğa hizmet verilmektedir
  6. Kuruluşumuzda 2. katta 4 yatak odası, 1eğitim salonu, 2 banyo, 2 televizyon odası, 1 fizyoterapi salonu, yemekhane, mutfak, ve misafirhane bulunmaktadır.   2. kat  30 kapasitelidir.
  7. Kuruluşumuz kalorifer ile ısıtılmaktadır.
  8. Kuruluşumuzda hizmet aracı olarak 1 adet minibüsümüz bulunmaktadır.
      BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLARI
  1. Kuruluşumuzda 9 adet bilgisayar mevcut olup,internet aracılığıyla Yönetim Bilişim Sistemi (YBS) veri bankasına veri girişi yapılan ve kurumun tüm birimleri ile entegrasyon sağlayan online sistemi mevcuttur.
  2. Özürlülerin yaşamlarını devam ettirmelerini sağlayacak, banyolar, çamaşır makineleri, kurutma makinesi, yeteri kadar mevcut olup, tüm birimlerde LCD Televizyonlar bulunmaktadır. Bakım ve temizlik işlerinde çalışan şirket personellerine ilk hizmet içi eğitim yapılmış olup, sonuçlandırılmıştır

      KURULUŞUMUZUN FAALİYET ALANI:
      1-Kuruluşumuzda yatılı rehabilite hizmeti alan zihinsel engelli ve  spastik çocukların;
a)İnce ve kaba motor gelişimlerini desteklemek,
b)
Konuşma- dil ve duygusal gelişimleri ile iletişim becerilerini geliştirmek,
c)
Zihinsel gelişimlerini destekleyici aktiviteler yapmak,
d)
Bir erişkine ihtiyacı olmadan bağımsız yaşama yetilerini geliştirmeleri yönünde mesleki çalışmalar yapmak,
     2-
Özürlülük alanında personelin ve özürlü ailelerinin eğitilmesi ve bilgilendirilmesini sağlayıcı konferans, seminer, grup çalışması etkinliklerinde bulunmak,
    3- Özürlüler ve problemleri ile ilgili kamuoyu oluşturmak amacıyla kamu kurumları ve gönüllü kuruluşlarla iş birliği çerçevesinde eğitici ve tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,
    4-Toplum kaynaklarını çocukların ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşumuza kazandırmak,
       Kuruluşumuzun genel hedefleridir. Kuruluşumuz bu amaçları hedeflerken, ağır özürlülere hizmet verdiğinden, asıl ve ana hedef bakım hizmetidir.
Merkezimize Kabul Edilecek Özürlülerde Aranacak Özellikler
a)       Bulaşıcı bir hastalığı olmamak,
b)       Sürekli tedavi gerektiren ağır bir hastalığı bulunmamak,
c)       Uyuşturucu madde veya alkol bağımlısı olmamak yaşama gücüne kısmen veya tamama sahip olmak.         
 Merkezimize alınacak özürlülerin kabulünde aşağıda belirlenen sıralamaya göre öncelikler aranır.
             a) Anne ve babası ölmüş, ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde olan özürlüler,
             b) İleri derecede zihinsel, ruhsal ve bedensel özürlü olan anne ve/veya babaya sahip özürlüler,
             c) Birden fazla özürlüye sahip, ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde olan ailelerdeki durumu en acil olan özürlüler,
             ç) Boşanma veya terk sonucu ekonomik ve sosyal yoksunluk içinde olan anne veya babaya sahip özürlüler,
             d) Anne ve babası ölmüş, ekonomik gücü olan fakat, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanması gereken özürlüler,
             e) Anne ve babası bulunan ancak sosyal ve ekonomik yoksunluk içersinde bulunan özürlüler,
            f) Anne ve babası bulunan ancak yeterli ekonomik güce sahip olmayan, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz gündüzlü yararlanabilecek özürlüler,
            g) Anne ve babası bulunan, sosyal ve ekonomik yoksunluk içersinde bulunmayan, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanabilecek durumda olan özürlüler.

             Merkeze alınacak özürlülerin kabulünde durumları aciliyet gösteren özürlüler sıraya bakılmaksızın kabul edilir." Özürlünün Kabulünde İstenecek Belgeler:
Madde 33-
Özürlü ile ilgili aşağıda belirtilen belgeler istenir.
a) Dilekçe,
b) Vukuatlı Nüfus Cüzdanı Örneği,
c) İkametgah İlmühaberi (Özürlünün veli veya vasisinin)
d) Sağlık Kurulu Raporu,
f) Zeka seviyesini gösterir belge,
g) Korunmaya muhtaç özürlüler için korunma kararı,
h) Özürlülerin kabulünde kendisi, velisi veya vasisinden, rehabilitasyon programı bitiminde özürlüyü teslim alacağına ve ücretli olması halinde ücreti düzenli olarak ödeyeceğine dair noterden tasdikli yüklenme senedi,
ı) Odyogram (işitme özürlüler için),
i) 2 adet vesikalık fotoğraf,
j) Varsa son mezun olduğu okul diploması veya süreti,
k) Sosyal İnceleme Raporu.

Merkeze Girmek İçin Başvurulacak Merciler
Merkeze girmek için bir dilekçe ile aşağıda belirtilen mercilere müracaat edilir.
a)       Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne,
b)       İllerde valiliğe veya il sosyal hizmetler müdürlüklerine,
c)       İlçelerde kaymakamlığı veya ilçe sosyal hizmetler müdürlüklerine,
d)       Merkez müdürlüklerine

 
     
 
 

« GERİ