MERSİN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ
 
ÇİLEK TOPLUM MERKEZİ

 

     Çilek Toplum Merkezimiz 01.12.2009 tarihinde açılmıştır. Merkezimiz Çilek Mahallesi sınırları içersinde olup o bölgedeki vatandaşlara sosyal ve kültürel hizmetler vermektedir. Kuruluş binamızın ilk iki katı Sosyal Hizmetler İ.Ö.O’na tahsis edilmiş olup 3. ve 4. katlarında ise kuruluşumuz hizmet vermektedir.
     Toplum merkezleri hızlı toplumsal değişme, kentleşme ve göçün yarattığı sorunlar doğrultusunda, bireylerin, grupların, ailelerin ve toplumun sorunlarla baş edebilmeleri ve bireylerin katılımcı, üretken ve kendine yeter hale gelmesi amacıyla; koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici işlevlerini, bir arada ve en kolay ulaşılabilir biçimde, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve gönüllüler ile işbirliği ve eşgüdüm içinde hizmetler sunmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır..
     Çilek Toplum Merkezinde vatandaşların talebine göre Bilgisayar, Okuma Yazma, Kuaförlük, Dikiş Nakış v.b. kurslar açılmaktadır. Ayrıca kuruluşumuzda bulunan Ana sınıfında da okul öncesi öğrencilerine eğitim verilmektedir.

 

« GERİ